Dla Przewoźników

Oferuję Państwu usługi w zakresie doradztwa w sprawach dotyczących transportu drogowego oraz przewozów na potrzeby własne, a w szczególności czasu pracy kierowców oraz wszystkich przepisów z tym związanych.

Udzielam wsparcia w trakcie kontroli prowadzonej w siedzibie przedsiębiorcy oraz wszelkiej pomocy pokontrolnej.

Jestem w stanie przeprowadzić zajęcia w trakcie realizacji szkoleń dla kierowców i przedsiębiorców w zakresie przepisów dotyczących transportu i przewozów na potrzeby własne oraz zagadnień związanych z szeroko rozumianym pojęciem czasu pracy kierowców.

Swoją wiedzę opieram na kilkuletnim doświadczeniu w dziedzinie transportu drogowego, także pod kątem administracyjno – prawnym. Od strony praktycznej poznałem tematy związane z działalnością służb kontrolnych oraz zasady prowadzenia postępowań administracyjnych wobec przewoźników drogowych.

W razie pytań proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Łukasz Kryczyński

Zapytaj o wycenę